Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles

6. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han sammen med Rådets formand havde undertegnet følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))

Juridisk meddelelse