Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel

6. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij samen met de voorzitter van de Raad onderstaand volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluit heeft ondertekend:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))

Juridische mededeling