Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 października 2015 r. - BrukselaWersja ostateczna

6. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z przewodniczącym Rady przystąpił do podpisania następującego aktu przyjętego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczególnych środków dla Grecji (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))

Informacja prawna