Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel

6. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande undertecknat följande rättsakt som antagits i enlighet med ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))

Rättsligt meddelande