Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел

8. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансферите на бюджетни кредити DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 - Раздел III – Комисия.

Правна информация