Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел

9. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор беше внесен от член на ЕП (член 128 от правилника):

- (O-000101/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Антисемитизмът, ислямофобията и изказванията, подбуждащи към омраза в Европа (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Правна информация