Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

9. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης κατετέθη από βουλευτή (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000101/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία και ρητορική μίσους (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου