Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel

9. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanec položil túto otázku na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000101/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Antisemitizmus, islamofóbia a nenávistné prejavy v Európe (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Právne oznámenie