Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. október 14., Szerda - Brüsszel

12. Ügyrend
CRE

Kiosztották az októberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 569.962/PDOJ) (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Az elnök a képviselőcsoportokkal egyetértésben az alábbi módosításokat javasolja:

- 19.30-kor, a szavazást követő első napirendi pontként vita a Bizottság és a Tanács nyilatkozatairól az EUB amerikai védett adatkikötőről szóló határozatot érvénytelenítő ítéletének következményeiről.

- A szavazások órájába beillesztik az ECON és a BUDG bizottság két jelentését az ESBA irányítóbizottsága által az ESBA ügyvezető igazgatójának és helyettes ügyvezető igazgatójának javasolt személyekről.

- Az ülés 23 óráig fog tartani.

A Parlament egyetért e javaslatokkal.

°
° ° °

Az elnök közi, hogy a JURI bizottság elfogadta Tadeusz Zwiefka jelentését a Kovács Béla parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (A8-0291/2015).

Az eljárási szabályzat 9. cikke (8) bekezdésének megfelelően a jelentésről a mai szavazáson fognak szavazni.

°
° ° °

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy az októberi III. ülésen szavazásra bocsátandó állásfoglalási indítvány benyújtásával zárják le az egyesült államokbeli védett adatkikötővel kapcsolatos határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai bírósági ítélet következményeiről szóló vitát.

Felszólal Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Monika Hohlmeier, aki támogatja, és Birgit Sippel, aki ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (177 mellette, 208 ellene, 5 tartózkodás).

°
° ° °

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy tűzzenek napirendre egy vitát a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője „A törökországi helyzet – Ártatlan emberek tömeges lemészárlása egy béketüntetésen” című nyilatkozatáról.

Felszólal: Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

A Parlament elutasítja a kérést.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Jogi nyilatkozat