Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. október 14., Szerda - Brüsszel

13. Az Európai Tanács október 15–16-i ülésének előkészítése (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács október 15–16-i ülésének előkészítése (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bas Belder, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tim Aker, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gianluca Buonanno, az ülésterembe való bejutásról és az eljárási szabályzat 166. és 167. cikke alapján kiszabott fegyelmi szankcióról (Az elnök megerősíti, hogy a szankciót hétfőtől kezvde alkalmazni fogják) Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Alain Lamassoure, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, és Dimitrios Papadimoulis.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi és David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, a kékkártyás kérdésekre vonatkozó eljárásról (Az elnök emlékeztet a hatályos rendelkezésekre), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri és Iliana Iotova.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Pervenche Berès.

Felszólal: Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat