Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2253(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0290/2015

Esitatud tekstid :

A8-0290/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/10/2015 - 15.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0354

Protokoll
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - BrüsselLõplik väljaanne

15.3. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine kiireteks eelarvemeetmeteks Euroopa rände tegevuskava raames (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12 [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0354)

Õigusalane teave