Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2253(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0290/2015

Ingivna texter :

A8-0290/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/10/2015 - 15.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0354

Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - BrysselSlutlig utgåva

15.3. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets beslut om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0354)

Rättsligt meddelande