Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. října 2015 - Brusel

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

15. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


15.1. Konzultační přístup členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu provádějícího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0352)


15.2. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0353)


15.3. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci, v souladu s bodem 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0354)


15.4. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0355)


15.5. Žádost, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity

Zpráva o žádosti, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity [2014/2044(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0356)


15.6. Jmenování výkonného ředitele EFSI *** (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)
(tajné hlasování)

Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (Příloha 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0357)


15.7. Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI *** (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování zástupce výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)
(tajné hlasování)

Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (Příloha 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0358)


15.8. Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži (hlasování)

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži [2015/2112(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0359)

Vystoupení

Anne-Marie Mineur předložila ústní pozměňovací návrh, který se vkládá za bod 80, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění