Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 14. listopada 2015. - Bruxelles

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

15. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


15.1. Pristup određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o utvrđivanju datuma od kojeg Odluka 2008/633/PUP o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela proizvodi učinke [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0352)


15.2. Nacrt izmjene proračuna br. 6/2015: vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0353)


15.3. Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za hitne proračunske mjere u okviru europskog programa o migraciji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenata fleksibilnosti radi hitnih proračunskih mjera u okviru Europskog migracijskog programa u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0354)


15.4. Nacrt izmjene proračuna br. 7/2015.: Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne proračunske mjere u okviru Europskog migracijskog programa (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0355)


15.5. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Béli Kovácsu

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Béli Kovácsu [2014/2044(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0356)


15.6. Imenovanje glavnog direktora EFSU-a *** (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu za imenovanje glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)
(Tajno glasovanje)

Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (Prilog 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0357)


15.7. Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a *** (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu za imenovanje zamjenika glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)
(Tajno glasovanje)

Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (Prilog 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0358)


15.8. Put prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu (glasovanje)

Put prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu [2015/2112(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0359)

Govorili su:

Anne-Marie Mineur predložila je usmeni amandman nakon stavka 80., koji je zatim usvojen.

Pravna napomena