Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 octombrie 2015 - Bruxelles

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

15. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


15.1. Accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de stabilire a datei de la care produce efecte Decizia 2008/633/JAI privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0352)


15.2. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015: Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0353)


15.3. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0354)


15.4. Proiectul de buget rectificativ nr.7/2015 – Gestionarea crizei refugiaților: adoptarea imediată de măsuri bugetare în temeiul agendei europene privind migrația (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0355)


15.5. Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Béla Kovács

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Béla Kovács [2014/2044(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0356)


15.6. Desemnarea directorului executiv al FEIS *** (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Fondului european pentru investiții strategice [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Jean Arthuis și Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)
(vot secret)

Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (Anexa 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0357)


15.7. Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS *** (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv adjunct al Fondului european pentru investiții strategice [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Jean Arthuis și Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)
(vot secret)

Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (Anexa 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0358)


15.8. Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice (vot)

Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice [2015/2112(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0359)

Intervenții

Anne-Marie Mineur a propus următorul amendament oral după punctul 80, care a fost reținut.

Notă juridică