Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - BrüsselLõplik väljaanne

17. USA programmi Safe Harbour käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse tagajärjed (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: USA programmi Safe Harbour käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse tagajärjed (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli ja Heinz K. Becker.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave