Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel

17. Yhdysvaltojen Safe Harbour -päätöksen pätemättömäksi tehneen Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion seuraukset (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdysvaltojen Safe Harbour -päätöksen pätemättömäksi tehneen Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion seuraukset (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli ja Heinz K. Becker.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Nicola Caputo.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus