Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

17. Europos SąjungosTeisingumo Teismo sprendimo, kuriuo paskelbiamas negaliojančiu sprendimas dėl JAV kaip „saugaus uosto“, pasekmės (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos SąjungosTeisingumo Teismo sprendimo, kuriuo paskelbiamas negaliojančiu sprendimas dėl JAV kaip „saugaus uosto“, pasekmės (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli ir Heinz K. Becker.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas