Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 oktober 2015 - BrusselDefinitieve uitgave

17. Gevolgen van de uitspraak van het HvJ waardoor het veiligehavenbesluit van de VS ongeldig wordt verklaard (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Gevolgen van de uitspraak van het HvJ waardoor het veiligehavenbesluit van de VS ongeldig wordt verklaard (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli en Heinz K. Becker.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling