Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 14. oktober 2015 - BruxellesEndelig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Velkomstord
 5.Valgs prøvelse
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 7.Modtagne dokumenter
 8.Bevillingsoverførsler
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 2015 (forhandling)
 14.På vej til en ny international klimaaftale i Paris (forhandling)
 15.Afstemningstid
  15.1.Adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for medlemsstaterne og Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  15.2.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2015: Egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  15.3.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  15.4.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (afstemning)
  15.5.Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' parlamentariske immunitet
  15.6.Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI *** (afstemning)
  15.7.Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI *** (afstemning)
  15.8.På vej til en ny international klimaaftale i Paris (afstemning)
 16.Stemmerettelser og -intentioner
 17.Konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse, der gør beslutningen om Safe Harbour-aftalen med USA ugyldig (forhandling)
 18.Situationen i Ukraine (forhandling)
 19.Antisemitisme, islamofobi og hadtale i EU (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Stemmeforklaringer
 22.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 23.Tidspunkt for næste mødeperiode
 24.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI
 Bilag 2 - Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI
Protokol
Endelig udgave (184 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (59 kb)
  Bilag 1
Endelig udgave (7 kb)
  Bilag 2
Endelig udgave (7 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (209 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (36 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (23 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (39 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (281 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (62 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (278 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (860 kb)
Juridisk meddelelse