Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 14 października 2015 r. - BrukselaWersja ostateczna
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Oficjalne powitanie
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 7.Składanie dokumentów
 8.Przesunięcie środków
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (15-16 października 2015 r.) (debata)
 14.Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu (debata)
 15.Głosowanie
  15.1.Dostęp państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  15.2.Projekt budżetu korygującego nr 6/2015 - Zasoby własne - fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  15.3.Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  15.4.Projekt budżetu korygującego nr 7/2015: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (głosowanie)
  15.5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Béli Kovácsa
  15.6.Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS *** (głosowanie)
  15.7.Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS *** (głosowanie)
  15.8.Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu (głosowanie)
 16.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 17.Konsekwencje orzeczenia ETS unieważniającego decyzję w sprawie bezpiecznego transferu danych osobowych do USA (debata)
 18.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 19.Antysemityzm, islamofobia i mowa nienawiści w Europie (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 23.Kalendarz następnych posiedzeń
 24.Przerwa w obradach
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS
 Załącznik 2 - Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS
Protokół
Wersja ostateczna (188 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (59 kb)
  Załącznik 1
Wersja ostateczna (7 kb)
  Załącznik 2
Wersja ostateczna (7 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (244 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (36 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (21 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (39 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (287 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (63 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (465 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (860 kb)
Informacja prawna