Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - BrysselSlutlig utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Välkomsthälsning
 5.Valprövning
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Inkomna dokument
 8.Anslagsöverföringar
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Arbetsplan
 13.Förberedelse av Europeiska rådets möte (15–16 oktober 2015) (debatt)
 14.Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (debatt)
 15.Omröstning
  15.1.Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaterna och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  15.2.Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  15.3.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  15.4.Förslag till ändringsbudget nr 7/2015: Hantera flyktingkrisen: omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (omröstning)
  15.5.Begäran om upphävande av Béla Kovács parlamentariska immunitet
  15.6.Utnämning av verkställande direktören för Efsi *** (omröstning)
  15.7.Utnämning av biträdande verkställande direktör för Efsi *** (omröstning)
  15.8.Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (omröstning)
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Konsekvenser av domstolens dom om ogiltigförklarande av det amerikanska Safe Harbour-beslutet (debatt)
 18.Situationen i Ukraina (debatt)
 19.Antisemitism, islamofobi och hatpropaganda i Europa (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Röstförklaringar
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod
 24.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av verkställande direktör för Efsi
 Bilaga 2 - Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi
Protokoll
Slutlig utgåva (187 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (59 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (7 kb)
  Bilaga 2
Slutlig utgåva (7 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (209 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (36 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (23 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (39 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (276 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (373 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (926 kb)
Rättsligt meddelande