Index 
Jegyzőkönyv
PDF 285kWORD 242k
2015. október 14., Szerda - BrüsszelVégleges kiadás
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.Köszöntés
 5.Mandátumvizsgálat
 6.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 7.Dokumentumok benyújtása
 8.Előirányzatok átcsoportosítása
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 11.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 12.Ügyrend
 13.Az Európai Tanács október 15–16-i ülésének előkészítése (vita)
 14.A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé (vita)
 15.Szavazások órája
  15.1.A terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol vízuminformációs rendszerhez (VIS) való hozzáférése betekintés céljából * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  15.2.6/2015 sz. költségvetés-módosítási tervezet: Saját források, a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  15.3.Javaslat a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  15.4.7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet: A menekültválság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések a migrációra vonatkozó európai menetrend keretében (szavazás)
  15.5.Kovács Béla parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
  15.6.Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatóhelyettesének kinevezése *** (szavazás)
  15.7.Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezése *** (szavazás)
  15.8.A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé (szavazás)
 16.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 17.Az EUB amerikai védett adatkikötőről szóló határozatot érvénytelenítő ítéletének következményei (vita)
 18.Az ukrajnai helyzet (vita)
 19.Antiszemitizmus, iszlamofóbia és gyűlöletbeszéd Európában (vita)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.A szavazáshoz fűzött indokolások
 22.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 23.A következő ülések időpontja
 24.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezése
 2. melléklet - Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatóhelyettesének kinevezése


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben elítéli az október 10-i ankarai kettős bombamerényletet, amely közel 100 halálos áldozattal és több mint 500 sebesülttel járt, és a Parlament részvétéről biztosítja az áldozatok családjait. Aggodalmának ad hangot a török belpolitikai helyzet alakulása miatt, és kitart amellett, hogy a szabad sajtó a demokrácia egyik alapvető pillére, továbbá felszólít minden érintettet, hogy köteleződjön el a megbékélési folyamat mellett.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

István Ujhelyi jelen volt a 2014. november 13-i és a 2015. április 30-i ülésen, de neve nem szerepel a jelenléti íven.

István Ujhelyi közli, hogy jelen volt a 2014. december 18-i, a 2015. június 9-i és a 2015. június 11-i ülésen, de neve nem szerepel a jelenléti íven.


4. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében üdvözli az Európai Polgár Díj 2015-ös díjazottjait, akik a hivatalos galérián foglalnak helyet.


5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2015. szeptember 30-i hatállyal érvényesnek tekinti Jasenko Selimovic mandátumát.


6. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével együtt aláírta a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott alábbi jogi aktust:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU rendeletnek a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- 7. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2015. évi általános költségvetéshez: A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, JURI

- Javaslat az Eurojust és Ukrajna közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, JURI

- Javaslat a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezése (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

utalva

illetékes :

BUDG, ECON

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatóhelyettesének kinevezése (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

utalva

illetékes :

BUDG, ECON

- A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2013. évi mentesítés nyomon követéséről (összefoglaló) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- A DEC 1/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Az INF 4/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 30/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok, jelentések

- ***I Jelentés az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Jelentés a Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodásról (2015/2112(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 6/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, saját források, a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Jelentés a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló 2008/633/IB határozat alkalmazása időpontjának meghatározásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Jelentés a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Jelentés a Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2014/2044(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezésére vonatkozó javaslatról (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Jean Arthuis és Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap helyettes ügyvezető igazgatójának kinevezésére vonatkozó javaslatról (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Jean Arthuis és Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány Vlagyimir Putyin támogatásáról, aki szeptember 30-án elnökként fogja vezetni az ENSZ Biztonsági Tanácsának az iraki és szíriai terrorizmus elleni küzdelemről szóló ülését (B8-0950/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Oroszországra kirótt szankciók megszüntetéséről (B8-0951/2015)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai bevándorláspolitikáról, amelyről az olaszok 89%-a úgy gondolja, hogy kudarcot vallott (B8-0952/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olaszországi béreknek az OECD által mért, az utóbbi időben bekövetkezett csökkenéséről (B8-0953/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Volkswagen-botrányról, és a bizottsági vizsgálat szükségességéről (B8-0954/2015)

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a vállalkozásokra Olaszországban kivetett rekordszintű adókról (B8-0955/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fenntartható mobilitást érintő nemzeti stratégiai keretek összehangolásának szükségességéről (B8-0956/2015)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezésről és a hatékony K+F szükségességéről (B8-0957/2015)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Dubravka Šuica és Patricija Šulin. Állásfoglalásra irányuló indítvány az épületek energetikai tanúsítványának költségéről (B8-0958/2015)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Dubravka Šuica és Patricija Šulin. Állásfoglalásra irányuló indítvány a korrupció elleni küzdelem területére vonatkozó büntető jogszabályokról (B8-0959/2015)

utalva

illetékes :

LIBE


8. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi átcsoportosítások jóváhagyásáról: DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 – III. szakasz – Bizottság.


9. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Egy képviselő az alábbi szóbeli választ igénylő kérdést nyújtotta be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000101/2015) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Antiszemitizmus, iszlamofóbia és gyűlöletbeszéd Európában (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a biztosítók és viszontbiztosítók által tartott eszközök egyes kategóriáira vonatkozó szabályozói tőkekövetelmény számítása tekintetében történő módosításáról (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 6.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 13.

Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes tengerfenéken élő fajoknak a délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 12.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes tengerfenéken élő fajoknak a délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 12.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozóan megállapított egységes hatásfok-referenciaértékek felülvizsgálatáról, valamint a 2011/877/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 12.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE


11. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatóhelyettesének kinevezése (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
bizottságok: BUDG, ECON
(Az Elnökök Értekezletének 2015. február 11-i határozatát követően)

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezése (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
bizottságok: BUDG, ECON
(Az Elnökök Értekezletének 2015. február 11-i határozatát követően)

Felkérés módosítása

Ajánlás Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményhez, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt, 1996. szeptember 27-i jegyzőkönyvhöz, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi, előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló 1996. november 29-i jegyzőkönyvhöz és az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt 1997. június 19-i második jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra – (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE


12. Ügyrend

Kiosztották az októberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 569.962/PDOJ) (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Az elnök a képviselőcsoportokkal egyetértésben az alábbi módosításokat javasolja:

- 19.30-kor, a szavazást követő első napirendi pontként vita a Bizottság és a Tanács nyilatkozatairól az EUB amerikai védett adatkikötőről szóló határozatot érvénytelenítő ítéletének következményeiről.

- A szavazások órájába beillesztik az ECON és a BUDG bizottság két jelentését az ESBA irányítóbizottsága által az ESBA ügyvezető igazgatójának és helyettes ügyvezető igazgatójának javasolt személyekről.

- Az ülés 23 óráig fog tartani.

A Parlament egyetért e javaslatokkal.

°
° ° °

Az elnök közi, hogy a JURI bizottság elfogadta Tadeusz Zwiefka jelentését a Kovács Béla parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (A8-0291/2015).

Az eljárási szabályzat 9. cikke (8) bekezdésének megfelelően a jelentésről a mai szavazáson fognak szavazni.

°
° ° °

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy az októberi III. ülésen szavazásra bocsátandó állásfoglalási indítvány benyújtásával zárják le az egyesült államokbeli védett adatkikötővel kapcsolatos határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai bírósági ítélet következményeiről szóló vitát.

Felszólal Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Monika Hohlmeier, aki támogatja, és Birgit Sippel, aki ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (177 mellette, 208 ellene, 5 tartózkodás).

°
° ° °

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy tűzzenek napirendre egy vitát a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője „A törökországi helyzet – Ártatlan emberek tömeges lemészárlása egy béketüntetésen” című nyilatkozatáról.

Felszólal: Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

A Parlament elutasítja a kérést.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


13. Az Európai Tanács október 15–16-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács október 15–16-i ülésének előkészítése (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bas Belder, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tim Aker, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gianluca Buonanno, az ülésterembe való bejutásról és az eljárási szabályzat 166. és 167. cikke alapján kiszabott fegyelmi szankcióról (Az elnök megerősíti, hogy a szankciót hétfőtől kezvde alkalmazni fogják) Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Alain Lamassoure, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, és Dimitrios Papadimoulis.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi és David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, a kékkártyás kérdésekre vonatkozó eljárásról (Az elnök emlékeztet a hatályos rendelkezésekre), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri és Iliana Iotova.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Pervenche Berès.

Felszólal: Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.


14. A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé (vita)

A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé [2015/2112(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Dubravka Šuica (az AFET bizottság véleményének előadója), Davor Ivo Stier (a DEVE bizottság véleményének előadója), Seán Kelly (az ITRE bizottság véleményének előadója), Bas Eickhout (a TRAN bizottság véleményének előadója), Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Matthias Groote, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Ian Duncan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anne-Marie Mineur, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc és José Inácio Faria.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos és Claude Turmes.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Gilles Pargneaux.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.14-i jegyzőkönyv, 15.8. pont .


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

15. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


15.1. A terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol vízuminformációs rendszerhez (VIS) való hozzáférése betekintés céljából * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló 2008/633/IB határozat alkalmazása időpontjának meghatározásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0352)


15.2. 6/2015 sz. költségvetés-módosítási tervezet: Saját források, a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 6/2015 sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: Saját források, a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0353)


15.3. Javaslat a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0354)


15.4. 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet: A menekültválság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések a migrációra vonatkozó európai menetrend keretében (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0355)


15.5. Kovács Béla parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Jelentés a Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2014/2044(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0356)


15.6. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatóhelyettesének kinevezése *** (szavazás)

Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezésére vonatkozó javaslatról [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Jean Arthuis és Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)
(titkos szavazás)

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (1. melléklet)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0357)


15.7. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezése *** (szavazás)

Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap helyettes ügyvezető igazgatóhelyettesének kinevezésére vonatkozó javaslatról [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Jean Arthuis és Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)
(titkos szavazás)

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2. melléklet)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2015)0358)


15.8. A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé (szavazás)

A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé [2015/2112(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0359)

Felszólalások

Anne-Marie Mineur szóbeli módosítást javasolt a (80) bekezdést követően, melyet elfogadnak.


16. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


17. Az EUB amerikai védett adatkikötőről szóló határozatot érvénytelenítő ítéletének következményei (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EUB amerikai védett adatkikötőről szóló határozatot érvénytelenítő ítéletének következményei (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli és Heinz K. Becker.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Nicola Caputo.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


18. Az ukrajnai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ukrajnai helyzet (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Louis Aliot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki és Urmas Paet.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina és Bogusław Liberadzki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó és Notis Marias.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


19. Antiszemitizmus, iszlamofóbia és gyűlöletbeszéd Európában (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000101/2015) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Antiszemitizmus, iszlamofóbia és gyűlöletbeszéd Európában (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatrix von Storch, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Afzal Khan, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, az előző felszólalást követően, személyes érintettség okán, Arne Gericke, Marek Jurek és Patricija Šulin.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák és Notis Marias.


21. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Gilles Pargneaux -jelentés - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins és Michaela Šojdrová.


22. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


23. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2015. október 26-29.


24. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


1. melléklet - Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


2. melléklet - Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatóhelyettesének kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Jogi nyilatkozat