Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0076(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0271/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0361

Pöytäkirja
Maanantai 26. lokakuuta 2015 - Strasbourg

12. Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla *- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tilejä koskevasta automaattisesta tiedonvaihdosta * - Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus: säästödirektiivin kumoaminen * (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Markus Ferber (esittelijä) esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Elisa Ferreira (esittelijä Jeppe Kofodin sijainen) ja Molly Scott Cato, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, esittelivät mietinnöt.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Peter Simon S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard ja Fabio De Masi.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas ja Tom Vandenkendelaere.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Romana Tomc, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Maria Spyraki ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon (esittelijä Jeppe Kofodin sijainen) ja Molly Scott Cato.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.10.2015, kohta 5.10, istunnon pöytäkirja 27.10.2015, kohta 5.2 ja istunnon pöytäkirja 27.10.2015, kohta 5.3.

Oikeudellinen huomautus