Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0005(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0267/2015

Ingivna texter :

A8-0267/2015

Debatter :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Röstförklaringar
PV 04/10/2016 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Protokoll
Måndagen den 26 oktober 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Marietje Schaake redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Lochbihler (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Jarosław Wałęsa, Alessia Maria Mosca och Pedro Silva Pereira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Cecilia Malmström och Marietje Schaake.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 27.10.2015.

Rättsligt meddelande