Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 26. oktoober 2015 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Presidentuuri teadaanne
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 10.Esitatud dokumendid
 11.Tööplaan
 12.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas *- ELi ja Šveitsi vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * - Hoiuste intresside maksustamine ja hoiuste direktiivi kehtetuks tunnistamine * (arutelu)
 13.Pakettreisid ja seotud reisikorraldusteenused ***II (arutelu)
 14.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks ***I (arutelu)
 15.Euroopa kodanikualgatus (arutelu)
 16.Ebola kriis: õppetunnid pikemas perspektiivis (arutelu)
 17.Presidentuuri teadaanne
 18.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS - 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) - 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC - 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (145 kb)  Kohalolijate nimekiri (56 kb)
 
Protokoll (155 kb)  Kohalolijate nimekiri (35 kb)
 
Protokoll (234 kb)  Kohalolijate nimekiri (61 kb)
Õigusalane teave