Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 26 oktober 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 10.Ingekomen stukken
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied *- Overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * - Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling: intrekking van de spaarrichtlijn * (debat)
 13.Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen ***II (debat)
 14.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing ***I (debat)
 15.Europees burgerinitiatief (debat)
 16.De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn (debat)
 17.Mededeling van de Voorzitter
 18.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis - Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) - Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac - Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (debat)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (150 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (56 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (159 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (35 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (242 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (60 kb)
Juridische mededeling