Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0309(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0300/2015

Ingivna texter :

A8-0300/2015

Debatter :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0367

Protokoll
Tisdagen den 27 oktober 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

5.8. Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II (omröstning)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EC om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2015)0367)

Inlägg

Pilar del Castillo Vera (föredragande).

Rättsligt meddelande