Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2132(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0298/2015

Pateikti tekstai :

A8-0298/2015

Debatai :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Balsavimas :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0376

Protokolas
Antradienis, 2015 m. spalio 27 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

10. Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto. [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Pierre Gramegna (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komiteto nuomonės referentė), Danuta Maria Hübner (AFCO komiteto nuomonės referentė), Peter Simon (ECON komiteto nuomonės referentas), Tomáš Zdechovský (CONT komiteto nuomonės referentas), Alain Cadec (PECH komiteto nuomonės referentas), Péter Niedermüller (LIBE komiteto nuomonės referentas), Massimiliano Salini (TRAN komiteto nuomonės referentas), Jean-Paul Denanot (AGRI komiteto nuomonės referentas), Reimer Böge (INTA komiteto nuomonės referentas), Maria Spyraki (REGI komiteto nuomonės referentė), Cristian Dan Preda (AFET komiteto nuomonės referentas), Arne Lietz (DEVE komiteto nuomonės referentas), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komiteto nuomonės referentas) ir Paul Rübig PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jens Geier S&D frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, , nepriklausomas Parlamento narys, Giovanni La Via (ENVI komiteto nuomonės referentas), Jan Olbrycht, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (FEMM komiteto nuomonės referentė), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere ir Petri Sarvamaa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 28 protokolo 7.1 punktas ir 2015 10 28 protokolo 7.2 punktas.

Teisinis pranešimas