Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0901B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0296/2015

Ingediende teksten :

A8-0296/2015

Debatten :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0377

Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg

17. Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Mady Delvaux, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Pospíšil, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda en Jytte Guteland.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en António Marinho e Pinto.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 28.10.2015.

Juridische mededeling