Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II (συζήτηση)
 3.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2015, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση διεθνών ταμείων, και της συνεδρίασης ηγετών για τις μεταναστευτικές ροές μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, της 25ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και προετοιμασία της διάσκεψης της Βαλέτας, της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2015 (συζήτηση)
 4.Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Κοινή Αγροτική Πολιτική: κατάργηση πεπαλαιωμένων πράξεων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.4.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.5.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.6.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.7.Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***II (ψηφοφορία)
  5.8.Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***II (ψηφοφορία)
  5.9.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I (ψηφοφορία)
  5.10.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας * (ψηφοφορία)
  5.11.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS (ψηφοφορία)
  5.12.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)
  5.13.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)
  5.14.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  5.15.Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου (ψηφοφορία)
  5.16.Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (συζήτηση)
 10.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 11.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (συζήτηση)
 14.Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους - Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» - Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση - Απλούστευση και προσανατολισμός στις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για τα έτη 2014-2020 (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 16.Η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 17.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (216 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (64 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (215 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (37 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (43 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (144 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (284 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (72 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (683 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (3351 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου