Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***II (debates)
 3.Eiropadomes 2015. gada 15. oktobra sanāksmes secinājumi, jo īpaši par starptautisko fondu finansēšanu, valstu un valdību vadītāju 2015. gada 25. oktobra sanāksmes secinājumi par Rietumbalkānu migrācijas maršrutu un gatavošanās augstākā līmeņa sanāksmei Valetā 2015. gada 11. un 12. novembrī (debates)
 4.Emisiju mērījumi autobūves nozarē (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Kopējā lauksaimniecības politika — novecojušu tiesību aktu atcelšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.2.ES un Šveices nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.3.Nodokļu uzlikšana no uzkrājumiem gūtiem procentu ienākumiem — Uzkrājumu direktīvas atcelšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.4.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Zviedriju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.5.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Beļģiju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.6.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Poliju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.7.Kompleksi ceļojumi un saistīti ceļojumu pakalpojumi ***II (balsošana)
  5.8.Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***II (balsošana)
  5.9.Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai ***I (balsošana)
  5.10.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * (balsošana)
  5.11.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (balsošana)
  5.12.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)
  5.13.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (balsošana)
  5.14.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  5.15.Ebolas vīrusa izraisītā krīze — ilgtermiņā gūtā pieredze (balsošana)
  5.16.Emisiju mērījumi autobūves nozarē (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Komisijas 2016. gada darba programma (debates)
 10.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)
 11.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 12.Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā (debates)
 13.Stāvoklis Dienvidsudānā (debates)
 14.ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu - Kohēzijas politika un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana - Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība - Virzība uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (debates)
 15.Politisko grupu sastāvs
 16.Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (debates)
 17.Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***II (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols
Galīgā redakcija (192 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (63 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (203 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (37 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (33 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (144 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (262 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (65 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (661 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (3361 kb)
Juridisks paziņojums