Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 27. oktober 2015 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***II (razprava)
 3.Sklepi zasedanja Evropskega sveta 15. oktobra, zlasti o financiranju mednarodnih skladov, in srečanja voditeljev z dne 25. oktobra o zahodnobalkanski poti ter priprave na vrh v La Valletti 11. in 12. novembra 2015 (razprava)
 4.Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (vloženi predlogi resolucij)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Skupna kmetijska politika: razveljavitev zastarelih aktov ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Sporazum med EU in Švico o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Obdavčitev dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti: razveljatev direktive o prihrankih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Švedskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Belgiji * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.6.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Poljskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.7.Paketna potovanja in povezani potovalni aranžmaji ***II (glasovanje)
  5.8.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***II (glasovanje)
  5.9.Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje ***I (glasovanje)
  5.10.Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja * (glasovanje)
  5.11.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ARTEMIS (glasovanje)
  5.12.Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)
  5.13.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)
  5.14.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (glasovanje)
  5.15.Kriza zaradi ebole: dolgoročne izkušnje (glasovanje)
  5.16.Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Delovni program Komisije za leto 2016 (razprava)
 10.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki (razprava)
 11.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 12.Razmere v Izraelu in Palestini (razprava)
 13.Razmere v Južnem Sudanu (razprava)
 14.Strategija EU za jadransko-jonsko regijo - Kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020 - Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje - Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 (razprava)
 15.Članstvo v političnih skupinah
 16.Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (razprava)
 17.Sodišče Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča ***II (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (186 kb)  Seznam navzočih (63 kb)
 
Zapisnik (200 kb)  Seznam navzočih (37 kb)  Izidi glasovanja (34 kb)  Poimensko glasovanje (144 kb)
 
Zapisnik (255 kb)  Seznam navzočih (64 kb)  Izidi glasovanja (630 kb)  Poimensko glasovanje (3326 kb)
Pravno obvestilo