Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II (debatt)
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 15 oktober, särskilt avseende finansieringen av internationella fonder, och från ledarnas möte om västra Balkanrutten den 25 oktober 2015 samt förberedelserna inför toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 (debatt)
 4.Utsläppsmätningar i bilindustrin (ingivna resolutionsförslag)
 5.Omröstning
  5.1.Den gemensamma jordbrukspolitiken: upphävande av obsoleta rättsakter ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar: upphävande av direktivet om skatt på sparande * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.4.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.5.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.6.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.7.Paketresor och sammanlänkade researrangemang ***II (omröstning)
  5.8.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II (omröstning)
  5.9.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (omröstning)
  5.10.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * (omröstning)
  5.11.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis (omröstning)
  5.12.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)
  5.13.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac (omröstning)
  5.14.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  5.15.Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar (omröstning)
  5.16.Utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Kommissionens arbetsprogram för 2016 (debatt)
 10.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (debatt)
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 12.Situationen i Israel och Palestina (debatt)
 13.Situationen i Sydsudan (debatt)
 14.EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen - Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin - De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning - En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014–2020 (debatt)
 15.De politiska gruppernas sammansättning
 16.Reform av vallagen i EU (debatt)
 17.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***II (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (190 kb)  Närvarolista (63 kb)
 
Protokoll (176 kb)  Närvarolista (37 kb)  Omröstningsresultat (37 kb)  Omröstningar med namnupprop (143 kb)
 
Protokoll (259 kb)  Närvarolista (64 kb)  Omröstningsresultat (553 kb)  Omröstningar med namnupprop (3270 kb)
Rättsligt meddelande