Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. oktober 2015 - StrasbourgEndelig udgave

2. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om midlertidig ekstraordinær støtte til privat oplagring af visse oste og om forudfastsættelse af støtten (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om midlertidig ekstraordinær støtte til landbrugere inden for husdyrsektorerne (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på præcisering af de generelle betingelser for tilsynskollegiernes virkemåde (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i Nordsøen og i EU-farvande i ICES-afsnit IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forsigtig værdiansættelse i henhold til artikel 105, stk. 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2015

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2015

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2015

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning

Henvist til kor. udv.: ENVI

Juridisk meddelelse