Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 28. oktober 2015 - StrasbourgKončna izdaja

2. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o začasni izredni pomoči kmetom v živinorejskih sektorjih (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev splošnih pogojev za delovanje kolegijev nadzornikov (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 16. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije v razdelku ICES IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 22. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom105(14) (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 26. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah ter glede zahtev za informacije o hranjenju dojenčkov in majhnih otrok (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. septembra 2015

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih za posebne zdravstvene namene (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. septembra 2015

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri žitnih kašicah in otroški hrani (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. septembra 2015

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Pravno obvestilo