Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 28. listopada 2015. - StrasbourgZavršno izdanje

3. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za oksadiksil i spinetoram u određenim proizvodima ili na njima (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - rok: 17. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za dietofenkarb, mezotrion, metosulam i pirimifos-metil u određenim proizvodima ili na njima (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - rok: 17. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klorpirifos u ili na određenim proizvodima (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - rok: 23. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu COS-OGA, cerevisana, kalcijeva hidroksida, lecitina, Salix spp cortex, octa, fruktoze, Pepino mosaic soj virusa CH2 izolat 1906, Verticillium albo-atrum izolat WCS850 i Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum soj D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - rok: 14. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Pravna napomena