Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 octombrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

3. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru oxadixil și spinetoram din sau de pe anumite produse (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - termen: 17 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de dietofencarb, mezotrionă, metosulam și pirimifos-metil din sau de pe anumite produse (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - termen: 17 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru clorpirifos din sau de pe anumite produse (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - termen: 23 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește substanța COS-OGA, cerevisanul, hidroxidul de calciu, lecitinele, Salix spp cortexul, oțetul, fructoza, virusul mozaic pepino tulpina CH2 izolat 1906, Verticillium albo-atrum izolat WCS850 și Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum tulpina D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - termen: 14 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

Notă juridică