Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 28. oktober 2015 - StrasbourgKončna izdaja

3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za oksadiksil in spinetoram v ali na nekaterih proizvodih (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - rok: 17 december 2015)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za dietofenkarb, mezotrion, metosulam in pirimifos-metil v ali na nekaterih proizvodih (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - rok: 17 december 2015)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorpirifos v ali na nekaterih proizvodih (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - rok: 23 december 2015)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede aktivnih snovi COS-OGA, cerevisan, kalcijev hidroksid, lecitini, Salix spp cortex, kis, fruktoza, Pepino mosaic, sev virusa CH2, izolat 1906, Verticillium albo-atrum, izolat WCS850, in Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, sev D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - rok: 14 december 2015)
posredovano pristojni : ENVI

Pravno obvestilo