Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0093(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0305/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0305/2015

Keskustelut :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0379

Pöytäkirja
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

4. Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via esitteli mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Albert Deß (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Guillaume Balas S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Jean-François Jalkh ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Françoise Grossetête, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė ja Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli ja Paul Brannen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman ja Biljana Borzan.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Seán Kelly käytti puheenvuoron catch the eye -menettelystä (puhemies selvensi asiaa).

Giovanni La Via käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.5.

Oikeudellinen huomautus