Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0093(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0305/2015

Teksty złożone :

A8-0305/2015

Debaty :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Głosowanie :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0379

Protokół
Środa, 28 października 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

4. Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Albert Deß (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Guillaume Balas w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnew, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Jean-François Jalkh w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Françoise Grossetête, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė i Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli i Paul Brannen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman i Biljana Borzan.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Głos zabrał Seán Kelly w sprawie przebiegu procedury pytań z sali (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrał Giovanni La Via.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 28.10.2015.

Informacja prawna