Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0435(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0046/2014

Teksty złożone :

A8-0046/2014

Debaty :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Głosowanie :

PV 28/10/2015 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0380

Protokół
Środa, 28 października 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

5. Nowa żywność ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Jude Kirton-Darling (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Daciana Octavia Sârbu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Pavel Poc w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF i Diane Dodds niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger i Biljana Borzan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i James Nicholson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 28.10.2015.

Informacja prawna