Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 28. listopada 2015. - StrasbourgZavršno izdanje

7.1. Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2016. - svi dijelovi (glasovanje)
CRE

—   Nacrti izmjena odobrenih sredstava u okviru dijela III. Općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. u dijelu koji se odnosi na Komisiju

—   Nacrti izmjena odobrenih sredstava u okviru dijelova I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X. Općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. u dijelovima koji se odnose na Europski parlament, Vijeće, Sud, Europski revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europskog ombudsmana, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europsku službu za vanjsko djelovanje.

Prihvaćanje nacrta amandmana u skladu s odredbama Ugovora zahtijeva glasove većine članova Europskog parlamenta.

(Usvojeni nacrti izmjena nalaze se u prilogu Usvojenim tekstovima” .)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

Prije glasovanja, José Manuel Fernandes (izvjestitelj) predložio je sljedeće tehničke promjene:

Primjedbe:

—   Proračunska linija 04 02 64 „Inicijativa za zapošljavanje mladih”: AM 1435 sadržavat će dodatne primjedbe usvojene u Odboru BUDG, a koje se odnose na spol, obrazovanje i osposobljavanje.

Iznosi:

—   Proračunska linija 11 06 62 01 „Znanstveno savjetovanje i znanje” (AM 478): plaćanja će se prilagoditi na iznos od 14 064 771 EUR;

—   Nove proračunske linije 18 04 01 01 „Europa za građane — Očuvanje sjećanja i povećanje kapaciteta za građansko sudjelovanje na razini Unije i 18 04 01 02 „Europska građanska inicijativa” (AM 1366): plaćanja će se prilagoditi na iznos od 18 650 000 EUR (razinu iz nacrta proračuna) za prvu liniju, odnosno na iznos od 500 000 EUR za drugu liniju;

—   Proračunska linija 19 02 01 „Odgovor na krizu i krizu u nastajanju” (AM 995): plaćanja će se prulagoditi na iznos od 156 914 703 EUR;

—   Proračunska linija 21 02 07 04 „Sigurnost opskrbe hranom i ishrane te održiva poljoprivreda ” (AM 1373): plaćanja će se prulagoditi na iznos od 89 783 000 EUR;

—   Proračunska linija 21 02 07 05 „Migracije i azil” (AM 1374): plaćanja će se prulagoditi na iznos od 28 114 291 EUR;

—   Proračunska linija 24 01 07 „Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)” (AM 1389): zadržava razinu iz nacrta proračuna i prilagodit će se na iznos od 53 149 500 EUR kako bi se u obzir uzeo iznos koji je stavljen u rezervu.

Parlament je odobrio predložene prilagodbe.

Govorili su:

James Carver.

Nakon glasovanja, Pierre Gramegna (predsjedatelj Vijeća), osvrnuo se na razlike u stajalištima Parlamenta i Vijeća i dao je svoju suglasnost za sazivanje Odbora za mirenje u skladu s člankom 314. stavkom 4. podstavkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Pravna napomena