Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0901B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0296/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0296/2015

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0377

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

7.3. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0377)

Παρεμβάσεις

António Marinho e Pinto (εισηγητής) και Félix Braz (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), πριν από την ψηφοφορία.

António Marinho e Pinto, μετά την ψηφοφορία και ενόψει των αποτελεσμάτων της, για να ζητήσει να αποσυρθεί το όνομά του από την έκθεση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου