Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0093(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0305/2015

Teksty złożone :

A8-0305/2015

Debaty :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Głosowanie :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0379

Protokół
Środa, 28 października 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

7.5. Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ***I (głosowanie)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Odrzucony

Głos zabrali: Giovanni La Via (sprawozdawca), z pytaniem, czy Komisja podtrzymuje swój wniosek, Karmenu Vella (członek Komisji), który potwierdził stanowisko Komisji, i Giovanni La Via, który wystąpił z wnioskiem o poddanie pod głosowanie projektu rezolucji ustawodawczej.

W GE (przy (619 głosach za, 58 głosach przeciw i 13 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0379)

Informacja prawna