Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 28. listopada 2015. - StrasbourgZavršno izdanje

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

7. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorili su::

—   Jens Geier, o glasačkom popisu svojeg kluba,

—   Danuta Maria Hübner (izvjestiteljica), u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je zatražila da se glasovanje o njezinom izvješću A8-0286/2015 o Reformi izbornog zakona EU-a odgodi na sljedeću sjednicu, u skladu s člankom 190. stavkom 4. Poslovnika, Jo Leinen, suzizvjestitelj, kako bi podržao taj zahtjev, i Gerolf Annemans, koji se usprotivio tom zahtjevu.
Patlament je odobri navedeni zahtjev.


7.1. Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2016. - svi dijelovi (glasovanje)

—   Nacrti izmjena odobrenih sredstava u okviru dijela III. Općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. u dijelu koji se odnosi na Komisiju

—   Nacrti izmjena odobrenih sredstava u okviru dijelova I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X. Općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. u dijelovima koji se odnose na Europski parlament, Vijeće, Sud, Europski revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europskog ombudsmana, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europsku službu za vanjsko djelovanje.

Prihvaćanje nacrta amandmana u skladu s odredbama Ugovora zahtijeva glasove većine članova Europskog parlamenta.

(Usvojeni nacrti izmjena nalaze se u prilogu Usvojenim tekstovima” .)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

Prije glasovanja, José Manuel Fernandes (izvjestitelj) predložio je sljedeće tehničke promjene:

Primjedbe:

—   Proračunska linija 04 02 64 „Inicijativa za zapošljavanje mladih”: AM 1435 sadržavat će dodatne primjedbe usvojene u Odboru BUDG, a koje se odnose na spol, obrazovanje i osposobljavanje.

Iznosi:

—   Proračunska linija 11 06 62 01 „Znanstveno savjetovanje i znanje” (AM 478): plaćanja će se prilagoditi na iznos od 14 064 771 EUR;

—   Nove proračunske linije 18 04 01 01 „Europa za građane — Očuvanje sjećanja i povećanje kapaciteta za građansko sudjelovanje na razini Unije i 18 04 01 02 „Europska građanska inicijativa” (AM 1366): plaćanja će se prilagoditi na iznos od 18 650 000 EUR (razinu iz nacrta proračuna) za prvu liniju, odnosno na iznos od 500 000 EUR za drugu liniju;

—   Proračunska linija 19 02 01 „Odgovor na krizu i krizu u nastajanju” (AM 995): plaćanja će se prulagoditi na iznos od 156 914 703 EUR;

—   Proračunska linija 21 02 07 04 „Sigurnost opskrbe hranom i ishrane te održiva poljoprivreda ” (AM 1373): plaćanja će se prulagoditi na iznos od 89 783 000 EUR;

—   Proračunska linija 21 02 07 05 „Migracije i azil” (AM 1374): plaćanja će se prulagoditi na iznos od 28 114 291 EUR;

—   Proračunska linija 24 01 07 „Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)” (AM 1389): zadržava razinu iz nacrta proračuna i prilagodit će se na iznos od 53 149 500 EUR kako bi se u obzir uzeo iznos koji je stavljen u rezervu.

Parlament je odobrio predložene prilagodbe.

Govorili su:

James Carver.

Nakon glasovanja, Pierre Gramegna (predsjedatelj Vijeća), osvrnuo se na razlike u stajalištima Parlamenta i Vijeća i dao je svoju suglasnost za sazivanje Odbora za mirenje u skladu s člankom 314. stavkom 4. podstavkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


7.2. Opći proračun Europske unije za 2016. - svi dijelovi (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0376)

Govorili su:

Ashley Fox predložio je usmeni amandman na stavak 77, koji nije prihvaćen jer mu se 40 zastupnika usprotivilo.

Gérard Deprez (izvjestitelj) podnio je usmeni amandman na stavak 90, koji je usvojen.


7.3. Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim s izmjenama (P8_TA(2015)0377)

Govorili su:

António Marinho e Pinto (izvjestitelj) i Félix Braz (predsjedatelj Vijeća), prije glasovanja.

António Marinho e Pinto, nakon glasovanja i s obzirom na ishod glasovanja, kako bi zatražio da se njegovo ime izbriše iz izvješća.


7.4. Odredbe za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

Proglašen odobrenim (P8_TA(2015)0378)


7.5. Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje ***I (glasovanje)

Izvješće Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odbijeno

Govorili su: Giovanni La Via (izvjestitelj) kako bi upitao zadržava li Komsiija svoje stajalište, Karmenu Vella (povjerenik Komisije), kako bi potvrdio da ga zadržava i Giovanni La Via kako bi zatražio da se nacrt zakonodavne rezolucije stavi na glasovanje.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (619 za, 58 protiv, 13 uzdržan) odobrio zahtjev.

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nova hrana ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2015)0380)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Odobren kako je usvojen (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emisije određenih atmosferskih onečišćivača ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (izvjestiteljica) predložila je odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.

Govorili su:

Eric Andrieu Podnio je usmeni amandman na amandman 33., koji je usvojen.

Stefan Eck, nakon usvajanja amandmana 33.


7.8. Europska građanska inicijativa (glasovanje)

Izvješće o europskoj građanskoj inicijativi [2014/2257(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0382)


7.9. Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (glasovanje)

Izvješće o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju [2014/2214(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0383)

Govorili su:

Anna Maria Corazza Bildt o sudjelovanju Marine Le Pen na glasovanju koje se održalo tog jutra.

Ivan Jakovčić (izvjestitelj) predložio je usmeni amandman na amandman br. 2, koji nije prihvaćen jer mu se 40 zastupnika usprotivilo.


7.10. Kohezijska politika i revizija strategije Europa 2020. (glasovanje)

Izvješće o kohezijskoj politici i reviziji strategije Europa 2020. [2014/2246(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0384)


7.11. Europski strukturni i investicijski fondovi i dobro ekonomsko upravljanje (glasovanje)

Izvješće o europskim strukturnim i investicijskim fondovima i dobrom ekonomskom upravljanju: smjernice za primjenu članka 23. Uredbe o zajedničkim odredbama [2015/2052(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0385).

Pravna napomena