Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0217(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0048/2015

Внесени текстове :

A8-0048/2015

Разисквания :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Гласувания :

PV 29/10/2015 - 10.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0386

Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

12. Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) и за отмяна и замяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Jens Geier (докладчик по становището на комисията BUDG), Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Kinga Gál.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 29.10.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност