Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2635(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000114/2015 (B8-0769/2015)

Разисквания :

PV 28/10/2015 - 13
CRE 28/10/2015 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

13. Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000114/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000115/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes разви въпросите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Janice Atkinson, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker и Tibor Szanyi.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно последващите действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 29.10.2015 г.

°
° ° °

Изказаха се: Ivan Jakovčić относно климатизацията на пленарната зала, и Tim Aker.

Правна информация