Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2635(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000114/2015 (B8-0769/2015)

Arutelud :

PV 28/10/2015 - 13
CRE 28/10/2015 - 13

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne

13. Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000114/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel nõukogule: ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist käsitleva Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni järelmeetmed (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000115/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjonile: ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist käsitleva Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni järelmeetmed (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes esitas küsimused.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Claude Moraes LIBE komisjoni nimel Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist käsitleva resolutsiooni järelmeetmete kohta (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.10.2015 protokollipunkt 10.3.

°
° ° °

Sõna võtsid Ivan Jakovčić istungitesaali kliimaseadme kohta ja Tim Aker.

Õigusalane teave