Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000114/2015 (B8-0769/2015)

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 13
CRE 28/10/2015 - 13

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 28 octombrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

13. Acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000114/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Consiliului: Cursul dat Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000115/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Cursul dat Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes a dezvoltat întrebările.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Axel Voss, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker și Tibor Szanyi.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la cursul dat Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 29.10.2015.

°
° ° °

Au intervenit: Ivan Jakovčić cu privire la climatizarea din hemiciclu și Tim Aker.

Notă juridică